admin

Cilt 9, Sayı 4 (2017)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Çağrı Merkezlerinde Çalışan Performansını Etkileyen Faktörler: Bir İnceleme (Factors Effecting the Employee Performance: Evidences from Call Centers) Sayfa 1-16 Umut BULUT, Aylin ATAAY DOI: 10.20491/isarder.2017.318 Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet Yabancı Sermaye ve Hisse Senedi Getiri Oynaklığı: Borsa Istanbul Üzerine Bir İnceleme (Foreign Capital and Stock Return Volatility: An Investigation on Borsa Istanbul) Sayfa 17-32 Yılmaz YILDIZ DOI: 10.20491/isarder.2017.319 Özet Tam …

Read More »