casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Genel

Cilt 9, Sayı 2 (2017)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu A Pilot Study on Validity of Turkish Version of Organizational Politics Scale Sayfa 1-13 Füsun ÇINAR ALTINTAŞ DOI: 10.20491/isarder.2017.258 Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet Sosyal Kaytarmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma (The Impact Of Social Loafing On Intention To Leave: A Study On Hotels) Sayfa 14-36 Evren GÜÇER, Elbeyi PELİT, Şerif Ahmet DEMİRDAĞ, Yasin KELEŞ ...

Read More »