casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 2, Sayı 3 (2010)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
The Prediction Performance of Asset Pricing Models and Their Capability of Capturing the Effect of Economic Crises: The Case of Istanbul Stock Exchange
Varlık Fiyatlandırma Modellerinin Tahmin Performansı ve Ekonomik Krizlerin Etkilerini Yansıtma Güçleri: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği

Sayfa 3-24
Erol MUZIR, Nuriye BULUT, Süheyla ŞENGÜL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İşgören Etnosentrizmine Yönelik Bir Uygulama
A Research on Employee Ethnocentrism

Sayfa 25-44
Alptekin SÖKMEN, Serdar TARAKÇIOĞLU
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Consumer Decision-Making Styles and Young-Adult Consumers: An Indian Exploration
Tüketici Karar Verme Sitilleri ve Genç-Yetişkin Tüketiciler: Hindistan Örneği

Sayfa 45-62
Anublav Anand MISHRA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Job Satisfaction among Pharmaceutical Sales force in South Africa – A Case with Special Reference to Cape Town
Güney Afrika’daki İlaç Mümessillerinin İş Tatmini – Cape Town Örneği

Sayfa 63-74
Vinod Kumar SINGH
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık
UygulamalarıThe Role of Banks In Process Of Sustainable Development and Sustainable Banking Practices in Turkey

Sayfa 75-94
Emine ÖNER KAYA
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet