casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 3, Sayı 1 (2011)

 Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Turizmde Doçentlik Unvanı: Kapalı Kariyer Yolu ve Etkileri
Associate Professor Career Title in Tourism Academia: Blocked Career Path and Its Effects
Sayfa 3-32
Bilgehan GÜLCAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi
The Effects of Cost Control on Superiority of Competitiveness 
Sayfa 33-48
Çağrı KÖROĞLU, Fırat BİÇİCİ, Durmuş SEZER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İş Koşullarının Sağlık Çalışanlarında Yol Açtığı Stres Üzerine Sivas’ta Bir Araştırma
A Research of Stress over Medical Employees which is Caused by Job Conditions in Sivas
Sayfa 49-68

Cüneyt TOKMAK, Çetin KAPLAN, Fatih TÜRKMEN
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi
Accounting for Inventories as Service Producing Cost in Hospitals In According To Turkish Accounting Standard-2
Sayfa 69-88

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği
Shaping of Organizational Identification by Organizational Commitment: Example of Private Education Institutions in Malatya and Tunceli
Sayfa 89-121

Arzu ÇAKINBERK, Neslihan DERİN, Erkan DEMİREL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
The Relationship between Managerial Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of Five-Star Hotels’ Employees between Turkey and Italy
İşgörenlerinin Yönetsel Etik Algılamaları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve İtalya’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri İşgörenleri Karşılaştırması
Sayfa 122-139

Gonca KILIÇ, Elbeyi PELİT, Özlem ALTUNÖZ 
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet