casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 3, Sayı 2 (2011)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Mutfak Personelinin Hizmet İçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama

A Practice onto Personnel In-Service Training’s Affect to Job Satisfaction
Sayfa 3-16

E.Köksal SEZGİN, Kurban ÜNLÜÖNEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi

The Effects of In-Service Training Seminars on the Tourism Marketing Role of Professional Tour Guides
Sayfa 17-36

Sezer KORKMAZ, S. Pınar TEMİZKAN, Rahman TEMİZKAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği

A Research on the Determination of the Perception Levels of Shipyard Workers Related To Occupational Health and Security: Yalova Case
Sayfa 37-50

Ersin KAVİ, Orhan KOÇAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller

Knowledge Management in Accomodation: Infrastructure, Applications and Obstacles Encountered
Sayfa 51-68

Emel BAHAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mutfak Dalı Öğrencilerinin Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi: Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Evaluation of the Vocational Competence of the Cookery Students: A Study on the Students of Hotels and Vocational High Schools
Sayfa 69-89

Yüksel ÖZTÜRK, Onur GÖRKEM

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet