casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 3, Sayı 4 (2011)

 Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
An Empirical Investigation of Factors Determining the Consumers’ Choice of Mobile Service Providers

Tüketicilerin Mobil Hizmet Sağlayıcılarını Seçimini Belirleyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi
Sayfa 3-17

Vikas GAUTAM, Mukund KUMAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Otel Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliğine Yönelik Bir Uygulama

Trainee Emploment in Hotel Kitchens and an Application For Qualification of Skill Education
Sayfa 18-33

Onur GÖRKEM, Yüksel ÖZTÜRK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Analysis of Technology Acceptance in Turkey using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling

Yapısal Eşitlik Modeli ve Bulanık Mantık Kullanılarak Türkiye’de Teknoloji Kabulünün Bir Analizi
Sayfa 34-48

Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitiminde Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algısına Yönelik Ankara’da Bir Araştırma

A Research on Expectation and Perception of Service Quality in Tourism Education at University Level in Ankara
Sayfa 49-65

Gonca GÜZEL ŞAHİN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma

A Research about Vocational School Students’ Satisfaction in Ankara
Sayfa 66-79

Alptekin SÖKMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Şikâyet Etmeye Yönelik Tavırların Sadakat Üzerindeki Etkileri: Çin ve Amerikan Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Effects of Attitude towards Complaining On Loyalty: Comparing Chinese and American Perceptions
Sayfa 80-103

Erdoğan H. EKİZ, Nahit Erdem KÖKER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Üniversite Öğrencilerinin Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlere Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Knowledge, Attitude and Behavior of University Students’ Towards the Well Known Branded Products
Sayfa 104-120

Azize HASSAN, Özgür YAYLA, İsa BAYHAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet