casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 4, Sayı 1 (2012)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Exploring Organizational Downsizing of Taiwanese Armed Forces upon Psychological Impacts of their Retained Personnel
Sayfa 5-23

Ching-Yaw CHEN, Gao-Liang WANG, Chang-Kuo TUAN
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Organizational Actively Management for Opportunity Hunting
Sayfa 24-43

Nasser Fegh-Hi FARAHMAND

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Impact of Inflation Accounting Application on Key Financial Ratios
Sayfa 44-57

Aydın KARAPINAR, Figen ZAİF, Rıdvan BAYIRLI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
(An Analysis of Effects of Transformational Leadership Perceptions of Employees on Organizational Commitment)
Sayfa 58-77

Enis HEMEDOĞLU, Fetullah EVLİYAOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Çevreyle İletişimde Kurumsal Nedenler: Gazetelerde Yer Alan Kurumsal Verilere Yönelik Bir Araştırma
(Institutional Causes of Environmental Communication: A Research About Instititional Data on Newspapers)
Sayfa 78-93

Nesrin CANPOLAT

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(Political Discrimination In The Process Of Employee Recruitment and Work Life in the Organization: A Study at Hotel Establishments)
Sayfa 94-117

Mehmet YEŞİLTAŞ, Ömer Emre ARSLAN, Rahman TEMİZKAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği
(The Applicability of 360 Degree Feedback Performance Appraisal System: A Brigade Sample)
Sayfa 118-131

Hakan TURGUT, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Developing Equity Culture and Partnerships in the Investment Market: a Study on Iran’s over the Counter Market
Sayfa 132-142

Mehdi SALEHI, Mohammad DONYAYEE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Turistlerin Her Şey Dahil Sistemini Tercih Etme Nedenleri
(Reasons of Tourists’ Preferences of All-Inclusive System)
Sayfa 143-162

Ali YAYLI, İsa YAYLA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Destinasyon Tercihinde Pazarlama Karmasi Bileşenlerinin Rolü: Dalyan Örneği
(The Role of Marketing Mix Components in Destination Choices of Visitors and the Case of Dalyan)
Sayfa 163-182

Özgür ÖZER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Strategic Impact of Information Technologies on Supply Chain and Business Performance
Sayfa 183-200

Hasan Kürşat GÜLEŞ, Vural ÇAĞLIYAN, Mustafa BEDÜK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet