casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 4, Sayı 4 (2012)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Relationship between Liquidity and Price Bubble in Tehran's Asset Market
Sayfa 5-12

J.Khodaparast SHIRAZI, M. Reza GHASEMİ, A. Rahman SETAYSH 
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism
Sayfa 13-30

Nazmiye ERDOĞAN, İrfan ERDOĞAN

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Comparision of Istanbul with Hong Kong and Singapore for Regional Treasury Centers
Sayfa 31-44

Ahmet Selçuk DİZKIRICI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Identifying the Dominant Perspective on Customer Relationship Management in the Last Decade 2000 – 2010
Sayfa 45-61

Ayça KANGAL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi

(Istanbul Finance Center Project and Its Effect on Regional Real Estate Prices )
Sayfa 62-76

Suat TEKER, İsmail ÖNDEN, Haluk HEKİMOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB’de Ampirik Bir İnceleme

(Herding Behavior in Stock Market: An Empirical Analysis in ISE)
Sayfa 77-94

Koray KAYALIDERE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi

(Determining and Accounting of Fair Value in Agricultural Activities)
Sayfa 95-108

Ahmet GÖKGÖZ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz

(The Dance of the Emotional Searches with Marketing: The Experience Marketing a Conceptual Analysis)
Sayfa 109-125

F. Özlem GÜZEL, Nurhan PAPATYA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yöneticiler Zamanı Nasıl Yönetiyor? Ankara’daki Hastanelerde Bir Uygulama

(How do Managers Manage the Time: a Research in Ankara Hospitals?)
Sayfa 126-140

Alptekin SÖKMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İnternet Bankacılığında Banka Değiştirme Niyetini Etkileyen Faktörler

(Factors Affecting Bank Switching Intentions in E-Banking)
Sayfa 141-156

Leyla ÖZER, F. Gamze BOZKURT, Ayşegül E. SERTOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi

(The Role of Development Agencies in Touristic Branding of Cities, A Document Analysis on Regional Plans)
Sayfa 157-181

Emrah ÖZKUL, Dilek DEMİRER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

(A Research on the Determination of Brand Personality Perception of Universities)
Sayfa 182-204

Esin AYSEN, Ali YAYLI, Engin HELVACI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet