casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 6, Sayı 2 (2014)

Kapak  İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Impact of Worker Remittances on Economic Growth of Pakistan: Analysis of Pakistan’s Economy
Sayfa 6-14
M. Mobeen SHAFQAT,  Ashfaq AHMAD, Sadia BANO
DOI:
10.20491/isader.2014215950

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector
Sayfa 15-25
Dursun YENER, Kader OSKAYBAŞ, Tolga DURSUN
DOI:
10.20491/isader.2014215951

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout
Sayfa 26-36
Erdem KIRKBEŞOĞLU, Şule TUZLUKAYA
DOI:
10.20491/isader.2014215952

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(Employees' Organizatonal Justice Perception's İmpact on Burnout Levels: A Study on Five Star Hotels in Kemer Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model)

Sayfa 37-66
Elbeyi PELİT, İrfan BOZDOĞAN
DOI:
10.20491/isader.2014215953

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme
(Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of Organizational Commitment: Study Case of Teachers)

Sayfa 67-90
Gamze AY, Hakan KOÇ
DOI:
10.20491/isader.2014215954

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Güvenlik İklimi ve İş-Aile Çatışmasının Yorgunluğa Etkileri: Türk Kılavuz Kaptanlar Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Safety Climate and Work-Family Conflict on Fatigue: A Survey on Turkish Marine Pilots)

Sayfa 91-105
Gökçe Çiçek CEYHUN
DOI:
10.20491/isader.2014215955

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma
(A Comperative Study on Perceptions and Reactions of Workers:  A Research on Blue and White Collar Workers)

Sayfa 106-124
M. Fikret ATEŞ, H. Cenk SÖZEN, H. Okan YELOĞLU
DOI:
10.20491/isader.2014215956

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği
(Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın)

Sayfa 125-147
Özel SEBETCİ, Kamil BİRCAN, Neslihan DEMİR, Esma ACAYIP
DOI:
10.20491/isader.2014215957

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Kurumsal Muhasebe Derecelendirmesi ve Halka Açık Şirketlerde Uygulaması
(Corporate Accounting Rating and Its Practice in Publicly -Held Companies)

Sayfa 148-178
Şerafettin SEVİM, Dilek ŞEN
DOI:
10.20491/isader.2014215958

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet