casino maxi
Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Cilt 1, Sayı 1 (2009)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(Relationship Between Organizational Justice and Commitment: A Case Study in Accommodation Establishments)
Sayfa 3-16

İrfan YAZICIOĞLU, Işıl TOPALOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri
(Evaluation of Social Carrying Capacity of Topkapı Palace By Employees and Visitors)
Sayfa 17-30
Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri
(
Effects of Films and Television Dramas on Destination Image)
Sayfa 31-52
R. Pars ŞAHBAZ, Arzu KILIÇLAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Uygulanan Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yöneticilerin Ulaşmak İstedikleri Amaca Etkisi
(Effect of the Applied Performance Methods on the Objective of Managers)
Sayfa 53-64
Derya KARA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
(A Study into Safety Perceptions of Tourist Visiting İstanbul)
Sayfa 65-85
Cihan SEÇİLMİŞ, Kurban ÜNLÜÖNEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yükseköğretimde TKY’nin “Üst Yönetimin Liderliği İlkesine” Akademik Personelin Bakışı
(Views of Academic Staff on The Principle of “Leadership of Top Management” of Total Quality in Higher Education)
Sayfa 85-98
Hüseyin ALKIŞ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet