Monthly Archives: Nisan 2011

Cilt 3, Sayı 1 (2011)

 Kapak İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Turizmde Doçentlik Unvanı: Kapalı Kariyer Yolu ve Etkileri
Associate Professor Career Title in Tourism Academia: Blocked Career Path and Its Effects
Sayfa 3-32
Bilgehan GÜLCAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Otel İşletmelerinde Maliyet Kontrolünün Rekabet Üstünlüğüne Etkisi
The Effects of Cost Control on Superiority of Competitiveness 
Sayfa 33-48
Çağrı KÖROĞLU, Fırat BİÇİCİ, Durmuş SEZER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
İş Koşullarının Sağlık Çalışanlarında Yol Açtığı Stres Üzerine Sivas’ta Bir Araştırma
A Research of Stress over Medical Employees which is Caused by Job Conditions in Sivas
Sayfa 49-68

Cüneyt TOKMAK, Çetin KAPLAN, Fatih TÜRKMEN
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyeti Olarak Stokların TMS 2’ye Göre Muhasebeleştirilmesi
Accounting for Inventories as Service Producing Cost in Hospitals In According To Turkish Accounting Standard-2
Sayfa 69-88

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim Kurumları Örneği
Shaping of Organizational Identification by Organizational Commitment: Example of Private Education Institutions in Malatya and Tunceli
Sayfa 89-121

Arzu ÇAKINBERK, Neslihan DERİN, Erkan DEMİREL
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
The Relationship between Managerial Ethics Perception and Professional Burnout Levels of Employee: A Comparative Study of Five-Star Hotels’ Employees between Turkey and Italy
İşgörenlerinin Yönetsel Etik Algılamaları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Türkiye ve İtalya’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri İşgörenleri Karşılaştırması
Sayfa 122-139

Gonca KILIÇ, Elbeyi PELİT, Özlem ALTUNÖZ 
Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet