Monthly Archives: Ekim 2011

Cilt 3, Sayı 3 (2011)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği
A Comparative Research on the Satisfaction of the Main Contractor and Subcontractor Workers: The Case of Yalova Municipality
Sayfa 3-22

Orhan KOÇAK, Ersin KAVİ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yöneticiye Duyulan Güven İle Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi

The Examination of the Relationship between the Trust to the Manager and Organizational Justice in Term of Teachers
Sayfa 23-36

Arzu KILIÇLAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Ziyaretçilerin Gözüyle Eskişehir Turizminin Gelişmesini Etkileyen Sorunlar

The Problems That Affect the Development of Eskişehir’s Tourism from the Visitors’ Perspective
Sayfa 37-57

Cihan SEÇİLMİŞ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Bilgi İşlem ve İletişim Teknolojileri ve Becerilerine Yönelik Yaklaşımları ile İlgili Bir Alan Araştırması
Sayfa 58-75

Orhan KOÇAK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Finansal Kiralama İle İlgili Vergi Kanunlarındaki Değişikliklerin Sermaye Bütçelemesi Kararlarına Etkisi

The Effect of the Amendments to the Tax Laws of Financial Leasing on Capital Budgeting Decisions
Sayfa 76-86

Hasan BAL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet