Monthly Archives: Kasım 2011

Cilt 3, Sayı 4 (2011)

 Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
An Empirical Investigation of Factors Determining the Consumers’ Choice of Mobile Service Providers

Tüketicilerin Mobil Hizmet Sağlayıcılarını Seçimini Belirleyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi
Sayfa 3-17

Vikas GAUTAM, Mukund KUMAR

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Otel Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliğine Yönelik Bir Uygulama

Trainee Emploment in Hotel Kitchens and an Application For Qualification of Skill Education
Sayfa 18-33

Onur GÖRKEM, Yüksel ÖZTÜRK

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
An Analysis of Technology Acceptance in Turkey using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling

Yapısal Eşitlik Modeli ve Bulanık Mantık Kullanılarak Türkiye’de Teknoloji Kabulünün Bir Analizi
Sayfa 34-48

Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitiminde Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algısına Yönelik Ankara’da Bir Araştırma

A Research on Expectation and Perception of Service Quality in Tourism Education at University Level in Ankara
Sayfa 49-65

Gonca GÜZEL ŞAHİN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma

A Research about Vocational School Students’ Satisfaction in Ankara
Sayfa 66-79

Alptekin SÖKMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Şikâyet Etmeye Yönelik Tavırların Sadakat Üzerindeki Etkileri: Çin ve Amerikan Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Effects of Attitude towards Complaining On Loyalty: Comparing Chinese and American Perceptions
Sayfa 80-103

Erdoğan H. EKİZ, Nahit Erdem KÖKER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Üniversite Öğrencilerinin Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlere Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Knowledge, Attitude and Behavior of University Students’ Towards the Well Known Branded Products
Sayfa 104-120

Azize HASSAN, Özgür YAYLA, İsa BAYHAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet