Monthly Archives: Temmuz 2012

Cilt 4, Sayı 2 (2012)

Kapak İçindekilerHakem Kurulu

ara-bosluk
Does Job Enjoyment and Organizational Support Affect Emotional Labor?
Sayfa 5-29

De-Chih LEE, Li-Mei HUNG, Shou-Chi HUANG

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
The Influence of Knowledge Management and Brand Equity on Marketing Performance: a Case Study of a Japanese Automaker’s Branch in Taiwan
Sayfa 30-51

Gao-Liang WANG, Yu-Je LEE, Mei-Fen WU, Lung-Yu CHANG, Shih-Chun WEI

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Environmental Views and Practices in Tourism Industry: A Study on Travel Agency Managers
Sayfa 52-65

Nazmiye ERDOĞAN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yeni Vakif Üniversiteleri Kuruluş Yeri Seçimi ve Akademik Alan Odaklanma Önerileri
(Establishing New Foundation Universites and Suggesting Academic Programs to be Focussed)
Sayfa 66-93

Suat TEKER, Bilal ÖZER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hazcı ve Faydacı Tüketim Bağlamında Tüketicinin Ürün Temelli Yenilikçiliği Algılaması: Amprik Bir Araştırma
(Perceptions of the  Consumer on Product Based Innovation in the Context of Hedonic and Utilitarian Consumption: An Empirical Research)
Sayfa 94-121

Nahit Erdem KÖKER, Deniz MADEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Mobbing ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Şehir ve Sayfiye Otellerinde Bir Uygulama
(The Relationship between Mobbing and Organizational Commitment: An Application on City and Resort Hotels)
Sayfa 122-140

Elbeyi PELİT, İbrahim KILIÇ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Küresel Krizin İkinci Perdesi: 2011 Avrupa Borç Krizi
(Second Episode of the Global Crisis: 2011European Debt Crisis)
Sayfa 141-150

Zafer SEZGİN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet