Monthly Archives: Aralık 2012

Cilt 4, Sayı 4 (2012)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu

ara-bosluk
Relationship between Liquidity and Price Bubble in Tehran's Asset Market
Sayfa 5-12

J.Khodaparast SHIRAZI, M. Reza GHASEMİ, A. Rahman SETAYSH 
Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
A Critical Analysis of the Established Explanations about the Nature of Ecotourism
Sayfa 13-30

Nazmiye ERDOĞAN, İrfan ERDOĞAN

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Comparision of Istanbul with Hong Kong and Singapore for Regional Treasury Centers
Sayfa 31-44

Ahmet Selçuk DİZKIRICI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Identifying the Dominant Perspective on Customer Relationship Management in the Last Decade 2000 – 2010
Sayfa 45-61

Ayça KANGAL

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi

(Istanbul Finance Center Project and Its Effect on Regional Real Estate Prices )
Sayfa 62-76

Suat TEKER, İsmail ÖNDEN, Haluk HEKİMOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB’de Ampirik Bir İnceleme

(Herding Behavior in Stock Market: An Empirical Analysis in ISE)
Sayfa 77-94

Koray KAYALIDERE

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Tarımsal Faaliyetlerde Gerçeğe Uygun Değerin Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi

(Determining and Accounting of Fair Value in Agricultural Activities)
Sayfa 95-108

Ahmet GÖKGÖZ

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Duygusal Arayışların Pazarlamayla Dansı: Deneyim Pazarlaması Kavramsal Bir Analiz

(The Dance of the Emotional Searches with Marketing: The Experience Marketing a Conceptual Analysis)
Sayfa 109-125

F. Özlem GÜZEL, Nurhan PAPATYA

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Yöneticiler Zamanı Nasıl Yönetiyor? Ankara’daki Hastanelerde Bir Uygulama

(How do Managers Manage the Time: a Research in Ankara Hospitals?)
Sayfa 126-140

Alptekin SÖKMEN

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
İnternet Bankacılığında Banka Değiştirme Niyetini Etkileyen Faktörler

(Factors Affecting Bank Switching Intentions in E-Banking)
Sayfa 141-156

Leyla ÖZER, F. Gamze BOZKURT, Ayşegül E. SERTOĞLU

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü, Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi

(The Role of Development Agencies in Touristic Branding of Cities, A Document Analysis on Regional Plans)
Sayfa 157-181

Emrah ÖZKUL, Dilek DEMİRER

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet

ara-bosluk
Üniversitelerin Marka Kişiliği Algısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

(A Research on the Determination of Brand Personality Perception of Universities)
Sayfa 182-204

Esin AYSEN, Ali YAYLI, Engin HELVACI

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet