Monthly Archives: Haziran 2014

Cilt 6, Sayı 2 (2014)

Kapak  İçindekiler Hakem Kurulu
ara-bosluk
Impact of Worker Remittances on Economic Growth of Pakistan: Analysis of Pakistan’s Economy
Sayfa 6-14
M. Mobeen SHAFQAT,  Ashfaq AHMAD, Sadia BANO
DOI:
10.20491/isader.2014215950

Özet Tam MetinGenişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector
Sayfa 15-25
Dursun YENER, Kader OSKAYBAŞ, Tolga DURSUN
DOI:
10.20491/isader.2014215951

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk
Leader-Member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout
Sayfa 26-36
Erdem KIRKBEŞOĞLU, Şule TUZLUKAYA
DOI:
10.20491/isader.2014215952

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(Employees' Organizatonal Justice Perception's İmpact on Burnout Levels: A Study on Five Star Hotels in Kemer Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model)

Sayfa 37-66
Elbeyi PELİT, İrfan BOZDOĞAN
DOI:
10.20491/isader.2014215953

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme
(Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of Organizational Commitment: Study Case of Teachers)

Sayfa 67-90
Gamze AY, Hakan KOÇ
DOI:
10.20491/isader.2014215954

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Güvenlik İklimi ve İş-Aile Çatışmasının Yorgunluğa Etkileri: Türk Kılavuz Kaptanlar Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Safety Climate and Work-Family Conflict on Fatigue: A Survey on Turkish Marine Pilots)

Sayfa 91-105
Gökçe Çiçek CEYHUN
DOI:
10.20491/isader.2014215955

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Çalışanların Eşitsizliğe Yönelik Algı ve Tepkileri: Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanların Üzerine Bir Araştırma
(A Comperative Study on Perceptions and Reactions of Workers:  A Research on Blue and White Collar Workers)

Sayfa 106-124
M. Fikret ATEŞ, H. Cenk SÖZEN, H. Okan YELOĞLU
DOI:
10.20491/isader.2014215956

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

İşletmelerin ERP Sistemlerini Kullanım Düzeylerinin Ölçülmesi: Aydin İli Örneği
(Measurement of ERP Utilization Level of Enterprises: The Sample of Province Aydın)

Sayfa 125-147
Özel SEBETCİ, Kamil BİRCAN, Neslihan DEMİR, Esma ACAYIP
DOI:
10.20491/isader.2014215957

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet
ara-bosluk

Kurumsal Muhasebe Derecelendirmesi ve Halka Açık Şirketlerde Uygulaması
(Corporate Accounting Rating and Its Practice in Publicly -Held Companies)

Sayfa 148-178
Şerafettin SEVİM, Dilek ŞEN
DOI:
10.20491/isader.2014215958

Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet