admin

Cilt 11, Sayı 2 (2019)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Araştırma Makalesi/Research Article Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma İle Havayolu Bilet Fiyatlarının Belirlenmesi (Determination of Airline Ticket Pricing Based on Demand Forecast and Dynamic Pricing Policy) Harun Reşit YAZGAN, Gökçe CANDAN, Merve ATAMAN Sayfa 732-742 DOI: 10.20491/isarder.2019.632 Özet Tam Metin Araştırma Makalesi/Research Article Psikolojik Sermayenin Bireysel Performans Üzerindeki Etkisinde Birey-Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerine Yönelik Bir Araştırma (Mediating Role …

Bu sayıda bulundu. Görmek İçin Tıklayınız.