admin

Cilt 11, Sayı 3 (2019)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Araştırma Makalesi/Research Article Kurumsal Tasarımın Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Oluşumu Üzerine Etkisinin Hizmet Sektöründe İncelenmesi (Examining Corporate Designs’ Effect on Forming Corporate Image and Corporate Reputation in the Services Industry) Fikret CANITEZ, Ayşe AKYOL Sayfa 1294-1312 DOI: 10.20491/isarder.2019.672 Özet Tam Metin Araştırma Makalesi/Research Article Aile İşletmelerinde Yaşanan Pazarlama ve Markalaşma Sorunları: Bozüyük TSO Üyeleri Üzerine Bir Araştırma (Marketing and Branding Issues …

Bu sayıda bulundu. Görmek İçin Tıklayınız.