admin

Cilt 10, Sayı 2 (2018)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Innovation Capacity and Innovation Performance in Terms of Educational Level of Managers Sayfa 1-12 Fikret SÖZBİLİR DOI: 10.20491/isarder.2018.415 Özet Tam Metin  Genişletilmiş İngilizce Özet Muhafazakar Muhasebe Uygulamalarının Kurumsallaşmış Şirketlerdeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma (A Research On The Effects Of Corporate Accounting Practices On Corporate Companies) Sayfa 13-26 Yusuf GÖR, Bilgehan TEKİN DOI: 10.20491/isarder.2018.416 Özet Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Özet The Impact of Workers’ …

Read More »