Başvuru

Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

isletmearastirmalaridergisi@gmail.com

veya

dergi@isarder.org

İnceleme ve Yayın Süreci
Makalelerin inceleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.
1. Her makale iki hakemin inceleme sürecinden geçirilir.
2. Hakemler makaleyi ya aynen kabul edebilir / az bir değişiklik ile kabul edebilirler/ önemli değişikliklerle kabul edebilirler ya da red edebilirler.
3. Hakemlerin makale ile ilgili değişiklik talebi olması durumunda yapılan değişiklikler aynı hakemlerin incelemesine sunulur.
4. Makalenin hakemler tarafından yayına uygun bulunması durumunda makale katılım payı ödemesini yapması için yazar/yazarlara bildirim yapılır.
5. Kabul yazısı, yazarlar tarafından ödeme yapıldıktan sonra gönderilir.
6. Makalenin yayınlanacağı sayı ve tarih konusunda yazar/yazarlar bilgilendirilir.
Makale Katılım Payı
Makalenin yayın için kabulü durumunda 350 TL yayın masraflarına katkı payı olarak yazar/yazarlar tarafından İşletme Araştırmaları Dergisine ödenir. Ödeme şekli yayının kabulünden sonra yazar/yazarlara bildirilir.