Genel

Cilt 11, Sayı 1, (2019)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Araştırma Makalesi Balkanlardaki Geçiş Ekonomilerinde Dış Ticarete Açıklık ve Massetme Kapasitesi İlişkisi (The Relationship Between Openness to Foreign Trade and Absorptive Capacities in Transition Economies in The Balkans) M. Emre GÖRGÜLÜ Sayfa 1-11 DOI: 10.20491/isarder.2019.577 Özet Tam Metin Araştırma Makalesi Ağızdan Ağıza İletişimi Belirleyen Faktörler: Perakende Sektöründe Bir Araştırma (Factors Influencing Word of Mouth Communication: A Study in Retail Industry) Aslı Elif …

Bu sayıda bulundu. Görmek İçin Tıklayınız.