Genel

Cilt 12, Sayı 1 (2020)

Kapak İçindekiler Hakem Kurulu Araştırma Makalesi/Research Article Banka Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj, Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi (Analysis of the Effect of Bank Service Quality on Corporate Image, Customer Satisfaction and Repurchase Behavior with Structural Equation Model) Faruk Dayı, Bülent YILDIZ Sayfa 1-17 DOI: 10.20491/isarder.2020.824 Özet Tam Metin Research Article The Effect of US Monetary Policy on …

Bu sayıda bulundu. Görmek İçin Tıklayınız.