Dergi Hakkında

İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk) online yayın yapan hakemli bir akademik dergidir. Dergide işletme alanında inceleme, teorik ve araştırma makaleleri yayınlanmaktadır. Dergi yılda dört kez yayınlanır. Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak sunulan İşletme Araştırmaları Dergisine, farklı kurum ve ülkelerden gönderilen makaleler biçim ve içerik yönünden yayın kurulu tarafından incelendikten sonra hakemlere gönderilir. Makaleler American Psychological Association (APA)’da belirtilen kurallara göre hazırlanmalıdır.

Web Adreslerimiz

www.isarder.org

www.isarder.com

Editör

Dr. Melih TOPALOĞLU
Adres: 2.Cad. 76/6 Bahçelievler / Ankara
Email: dergi@isarder.org
Telefon: 
0 533 765 82 55

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. İrfan YAZICIOĞLU, (Gazi Üniversitesi), irfanyaz@gazi.edu.tr

Yayın / Editörler Kurulu 

Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Arel Üniversitesi), aliakdemir@arel.edu.tr

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER (Atılım Üniversitesi), mithatuner@atilim.edu.tr

Prof. Dr. Halil ÜLKER (Atılım Üniversitesi), halil.ulker@atilim.edu.tr

Prof. Dr. Burhan ÇİL (Gazi Üniversitesi), burhancil@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Harun Demirkaya (Kocaeli Universitesi), harundemirkaya@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. İrfan YAZICIOĞLU, (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), irfanyaz@gazi.edu.tr

Prof. Dr. R.Pars ŞAHBAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), pars@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Elbeyi PELİT (Afyon Kocatepe Üniversitesi), elbeyipelit@aku.edu.tr

İntihal Politikası 

İntihal iki şekilde görülebilir:

1. Yazarın diğer kişilerden bilgileri kopyalayarak kendinin gibi iddiada bulunması.

2. Yazarın daha önce kendi yapmış olduğu çalışmalardan sağladığı bilgileri referans göstermeyerek “Özintihal”veya ”Yinelenen yayın”yapması.

Yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/lar tarafından kontrol edilir. Bu konuda “iThenticate” kullanılarak diğer makalelerle örtüşen örnekler tespit edilir.

Açık Erişim ve CC Lisans

“İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal Of Business Research-Turk)” “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI’ ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabl edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. “İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal Of Business Research-Turk)” yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. “İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal Of Business Research-Turk)” bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.