[1]
Demirağ, B., Çavuşoğlu, S. ve Dağ, K. 2021. Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 12, 4 (Haz. 2021), 3405–3420.