[1]
Alkaya, S. ve Ehtiyar, V.R. 2021. İş Güvencesi Memnuniyeti ve Çeşitli Değişkenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi . İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 1970–1984. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1240.