[1]
Bozpolat, C. ve Çopur, F. 2021. Banka Müşterilerinin E-Şikâyetlerini Şikâyet Forum Sitesi Üzerinden Analiz Etme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2056–2071. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1246.