[1]
Çavuşoğlu, S. 2021. Yeşile Boyama ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2146–2161. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1252.