[1]
Gizlier, Ömer ve Yıldız, B. 2021. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin Çalışanların Kariyerizm Eğilimleri ve Sosyal Kaytarma Davranışları Üzerindeki Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2162–2173. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1253.