[1]
Sağlam, M. ve Tavman, E.B. 2021. Covid 19 Döneminde Algılanan Tehdit, Algılanan Ciddiyet ve Kendini İzole Etme Niyetinin Dürtüsel Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Bir Seri Aracılık Modeli İncelemesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2256–2271. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1260.