[1]
Küçükkocaoğlu, G. ve Çakır, N. 2021. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2320–2339. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1264.