[1]
Atilla, E.A. ve Seyhan, F. 2021. Sağlık Kurumlarında Çalışan Personelin Yeşil Tedarik Zinciri Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2488–2506. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1273.