[1]
Aslan, M. 2021. İş Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma: Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2623–2633. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1281.