[1]
Bekiş, T. , Tosunoğlu, N. ve Sağlam Arı, G. 2021. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2727–2745. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287.