[1]
Topaloğlu, E.E. ve Metin, S. 2021. Tüketici Güven Endeksi ile Pay Piyasası Arasındaki İlişki: G7 Ülkeleri Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2832–2844. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1293.