[1]
Kuzulu, E., Aslan, T., Erdoğan, G., Kanık, D. ve Yılmaz, D. 2021. İşveren Marka Değerinin İşgören Tarafından Algısı ve Örgütsel Bağlılık: “Bankacılık Sektöründe İşveren Marka Kredibilitesi Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 13, 3 (Eyl. 2021), 2845–2862. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1294.