[1]
Aylan, F.K. ve Başoda, A. 2022. Scopus Veri Tabanı Üzerinden Etkinlik Pazarlaması Alanına İlişkin Panoramik Bir Bakış. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 1841–1858. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1475.