[1]
Konyalılar, N. 2022. Havayolu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 14, 3 (Eyl. 2022), 2117–2127. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1492.