[1]
Baskak, T.E. 2023. OECD Ülkelerinde İşsizlik ve İntihar Girişimleri İlişkisi: Panel Var Analizi ve Panel Granger Nedensellik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 437–451. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1596.