[1]
Boz, N. ve İrmiş, A. 2023. Rekabet Stratejilerinin Kriz Yönetim Becerilerine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 452–469. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1597.