[1]
Korga, S. ve Dirik, C. 2023. Geliştirilmiş Entropi Tabanlı TOPSIS Yöntemiyle İmalat Sektöründe Sürdürülebilirlik Performansı Ölçümü ve Bir Gösterge Seti Önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 561–577. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1604.