[1]
Etci, H. 2023. Sendikal Sinizm Algısının Demografik Değişkenlerle İlişkisi: Kamu Görevlileri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 1 (Mar. 2023), 578–592. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1605.