[1]
Gül, T. 2023. İşyerinde Cinsiyet Ayrımcılığı İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkide İşyeri Nezaketsizliğinin Aracı Etkisi ve Özsaygının Düzenleyici Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 15, 3 (Eki. 2023), 2449–2464. DOI:https://doi.org/10.20491/isarder.2023.1725.