[1]
Sağlam Arı, G. ve Boylu, Y. 2021. İş Dünyasına Yönelik Yayınlarda İnsan Kaynakları Yönetimi: Türkiye’de Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 7, 3 (Haz. 2021), 123–142.