[1]
Ünlüönen, M.B. ve Boylu, Y. 2021. İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi. 8, 2 (Haz. 2021), 407–426.