[1]
Terzi, E. ve Boylu, Y. 2021. Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi. 11, 4 (Haz. 2021), 3283–3322.