(1)
Demirağ, B.; Çavuşoğlu, S.; Dağ, K. Dindarlık, Tutum Ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi. ISARDER 2021, 12, 3405-3420.