(1)
Alkaya, S.; Ehtiyar, V. R. . İş Güvencesi Memnuniyeti Ve Çeşitli Değişkenlerin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi. ISARDER 2021, 13, 1970-1984.