(1)
Akgün, V. Özlem .; Zerenler, M. Perakende Mağazacılık Sektöründe Mağaza Atmosferinin Önemi: SOR Modeli Temelinde Bir Uygulama. ISARDER 2021, 13, 2110-2128.