(1)
Çavuşoğlu, S. Yeşile Boyama Ve Yeşil Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Marka İmajı Ve Yeşil Marka Sadakatinin Aracılık Rolü. ISARDER 2021, 13, 2146-2161.