(1)
Göksel, A.; Ayan, B. . Kamu Ve Özel Sektörde İş Motivasyonu Uygulaması: Çok Boyutlu Bir Analiz. ISARDER 2021, 13, 2174-2187.