(1)
Çetintürk, İbrahim. Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama. ISARDER 2021, 13, 2223-2231.