(1)
Erşin Meta, F.; Eruygur, H. O. .; Tokatlıoğlu, İbrahim. Türk Bankacılık Sektöründe Regülasyon-Piyasa Yapısı İlişkisi: Panel Veri AMG Analizi. ISARDER 2021, 13, 2571-2586.