(1)
Bekiş, T. .; Tosunoğlu, N.; Sağlam Arı, G. Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek Uyarlaması Ve Psikolojik Sermayeye Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi Ile İncelenmesi. ISARDER 2021, 13, 2727-2745.